התחברות דרך גוגל 

[+] חדשות טקסטיה

Yonatan Novetsky Yonatan Novetsky מצא/ה ברזל בעיר 'ויקרא' בארץ המקרא
(לפני 35 ימים)
Yonatan Novetsky Yonatan Novetsky מצא/ה נחושת בעיר 'ויקרא' בארץ המקרא
(לפני 35 ימים)
Yonatan Novetsky Yonatan Novetsky מצא/ה כסף בעיר 'ויקרא' בארץ המקרא
(לפני 35 ימים)
Yonatan Novetsky Yonatan Novetsky מצא/ה זהב בעיר 'ויקרא' בארץ המקרא
(לפני 35 ימים)
Yonatan Novetsky Yonatan Novetsky מצא/ה נחושת בעיר 'שמות' בארץ המקרא
(לפני 35 ימים)
Yonatan Novetsky Yonatan Novetsky מצא/ה ספיר בעיר 'שמות' בארץ המקרא
(לפני 35 ימים)
Yonatan Novetsky Yonatan Novetsky מצא/ה תכלת בעיר 'שמות' בארץ המקרא
(לפני 35 ימים)
Yonatan Novetsky Yonatan Novetsky מצא/ה ארגמן בעיר 'שמות' בארץ המקרא
(לפני 35 ימים)
Yonatan Novetsky Yonatan Novetsky כבש/ה את העיר 'אסתר' בארץ המקרא
(לפני 35 ימים)
Yonatan Novetsky Yonatan Novetsky כבש/ה את העיר 'רות' בארץ המקרא
(לפני 35 ימים)
Yonatan Novetsky Yonatan Novetsky כבש/ה את העיר 'אסתר עילית' בארץ המקרא
(לפני 35 ימים)
Yonatan Novetsky Yonatan Novetsky כבש/ה את העיר 'יונה' בארץ המקרא
(לפני 35 ימים)
Yonatan Novetsky Yonatan Novetsky כבש/ה את העיר 'דברים' בארץ המקרא
(לפני 35 ימים)
Yonatan Novetsky Yonatan Novetsky כבש/ה את העיר 'במדבר' בארץ המקרא
(לפני 35 ימים)
Yonatan Novetsky Yonatan Novetsky מצא/ה כסף בעיר 'שמות' בארץ המקרא
(לפני 35 ימים)
Yonatan Novetsky Yonatan Novetsky מצא/ה זהב בעיר 'שמות' בארץ המקרא
(לפני 35 ימים)
Yonatan Novetsky Yonatan Novetsky מצא/ה ברזל בעיר 'בראשית' בארץ המקרא
(לפני 35 ימים)
Yonatan Novetsky Yonatan Novetsky מצא/ה נחושת בעיר 'בראשית' בארץ המקרא
(לפני 35 ימים)
Yonatan Novetsky Yonatan Novetsky מצא/ה כסף בעיר 'בראשית' בארץ המקרא
(לפני 35 ימים)
Yonatan Novetsky Yonatan Novetsky מצא/ה זהב בעיר 'בראשית' בארץ המקרא
(לפני 35 ימים)

[+] אלופי טקסטיה

אייל יצחק מטס אלוף הערים (17)
אריה ומיכל הרשלר אלוף הנאמנות (344)
Yonatan Novetsky אלוף החיילים (95)
משה שטיינברגר אלוף האוצרות (39)
ידידיה שטרית אלוף המידות (36)

טקסטיה (עזרה)

120x220px
ארץ המקרא (מומלץ)

ארץ מסילת ישרים (מומלץ)
ארץ מסילת ישרים (מומלץ)

ארץ שולחן ערוך (ניסיוני בלבד)
ארץ שולחן ערוך (ניסיוני בלבד)

ארץ סיפורי חז"ל (ניסיוני בלבד)
ארץ סיפורי חז"ל (ניסיוני בלבד)

ארץ ליקוטי מוהר"ן
ארץ ליקוטי מוהר"ן

 

קוד המקור של המשחק באתר ויקיטקסט, ריענון

תצוגה: משחק / חידון