דעות קדומות - איך ניתן לשנות אותן?

קוד: מאבק בדעות קדומות

כמה דרכים הוצעו כדי להתגבר על דעות קדומות :

מידע

טענה: "אם נספק לאנשים מספיק מידע אמין על קבוצה מסויימת, זה יעזור להם להתגבר על דעות קדומות שיש להם כלפי אותה קבוצה".

המציאות: זוהי גישה נאיבית, כי כאשר אנשים מקבלים מידע שסותר תפיסות חזקות שלהם - הם מעדיפים להתעלם ממנו.
  • מחקר: בניסיון להתגבר על דעות קדומות בין עדות, שידרו ברדיו תוכנית שהתמקדה בכל פעם בעדה אחרת. התברר, ש90% מהמאזינים לכל תוכנית היו בני אותה עדה... (ע"ע השפעת העמדות על הזיכרון ).

קרבה

טענה: "אם ניצור קרבה בלתי-אמצעית בין בני קבוצות שונות - הם יכירו זה את זה מקרוב והדעות הקדומות ייעלמו"

המציאות: זה לא פשוט:
  • דווקא בדרום ארה"ב, מקום שבו יש מגע קרוב בין לבנים לשחורים, הדעות הקדומות בין לבנים לשחורים גדולות יותר.
  • גם בניסוי במחנה הקיץ, שבדק את היווצרותן של דעות קדומות , ניסו להוריד את המתח בין הקבוצות ע"י פעולות משותפות, וזה לא עזר אלא הזיק: הילדים משתי הקבוצות ישבו בנפרד, הציקו זה לזה וכו'. רק פעולות שדורשות שיתוף פעולה הדוק בין ילדים מקבוצות שונות הצליחו להוריד את המתח.
  • כשגרו שחורים ולבנים בדיור עירוני משותף (שדורש שיתוף פעולה בנושאים שונים שקשורים לבניין), הדעות הקדומות ביניהם ירדו. אבל כשהם גרו בבתים פרטיים באותה שכונה - הדעות הקדומות התחזקו (אולי בגלל שהלבנים חששו מירידת מחירי הדירות...)
אולי צריך לשלב את שתי השיטות - גם לתת מידע אמין, וגם ליצור פעולות הדורשות שיתוף-פעולה.

תגובות