מה הופך אדם למנהיג?

קוד: מאפיינים של מנהיג

יש שתי השערות בנושא זה:

  1. למנהיגים יש תכונות-אופי מסויימות שעושות אותם למנהיגים (השערת "האדם הדגול" - great man theory ).
  2. המנהיגים נבחרים בגלל שהם נמצאים "במקום הנכון ובזמן הנכון", בגלל המצב ולא דווקא בגלל תכונות אופייניות.

 

1. תכונות

כדי לבדוק את ההשערות, בוצע מחקר מקיף על אנשים שונים שנחשבים למנהיגים, על-מנת לבדוק אם יש תכונות שמשותפות לכולם.

התוצאות היו די מאכזבות - נמצאו רק תכונות מעטות ושוליות יחסית.

 

  1. צורה חיצונית : המנהיגים הם בדרך-כלל גבוהים וגדולים יותר מהממוצע בקבוצתם (אצל ילדים - גם הגיל משפיע).
    • במחקר שנעשה בארה"ב התגלה, שב17 מתוך 21 מערכות-בחירות שנחקרו, נבחר המועמד הגבוה יותר!
    • בניסוי, הציגו לנבדקים שני תיאורים של אנשים, שהיו זהים בכל הפרטים חוץ מהגובה. ביקשו מהם להעריך במה עוסק כל אחד מהם ומה המשכורת שלו. רוב הנבדקים ייחסו לאדם הגבוה יותר משכורת גבוהה יותר, ושיערו שהוא עובד כמנהל. באשר לאדם הנמוך יותר - הם שיערו שהוא עובד במקצוע "נמוך" יותר, כגון ספר או טבח.
  2. דיבור : המנהיגים מדברים יותר, ומנסחים את דבריהם טוב יותר. ככל שאדם מדבר יותר, ובצורה ברורה יותר - הוא נתפס יותר כמנהיג, בלי קשר לתוכן של הדברים שהוא אומר!
  3. מנת משכל : למנהיגים יש מנת-משכל מעט גבוהה יותר מהממוצע.
  4. נאמנות לנורמות הקבוצתיות : אבל רק בתחילת הדרך: כשמצרפים לקבוצה אדם עם פוטנציאל להיות מנהיג, הוא מאמץ בהתחלה את הנורמות הקבוצתיות, ומקפיד עליהן באדיקות. רק לאחר שמעמדו מתבסס, הוא מעז להציע שינויים.

 

2. המצב

מחקרים אחרים הראו, שמצבה של הקבוצה, והמשימה שעומדת בפניה, משפיעים על הנטיה להחליף את המנהיג, יותר מאשר תכונותיו של המנהיג עצמו.

 

כאשר מעבירים מנהיג מקבוצה אחת לקבוצה אחרת, כך שאופי המשימה לא משתנה - בדרך-כלל הוא נשאר מנהיג. אבל כאשר אופי המשימה משתנה, או כאשר הקבוצה לא מצליחה במשימתה - יש נטיה להחליף את המנהיג:

 

 

 

תגובות