קונפורמיות

קוד: קונפורמיות

קונפורמיות = הנטיה לשנות עמדות על-מנת להיות דומה לקבוצה.

קונפורמיות היא תופעה מעניינת - אפילו בגיל ההתבגרות, שבו צעירים רוצים מאד להיות שונים ומיוחדים, חשוב להם גם להיות דומים לחברים שלהם.

כמה ניסויים מפורסמים הראו שהנטיה לקונפורמיות חזקה יותר ממה שנדמה לנו.

קונפורמיות גורמת לעיוות תפיסת המציאות

מחקרי המשך בדקו מהם הגורמים שמשפיעים על מידת הקונפורמיות:

אחד ההסברים לקונפורמיות הוא, שהיא נובעת מתחושה של תלות - אדם מרגיש שהוא תלוי בקבוצה, ולכן נוטה גם להתאים את עמדותיו לעמדותיה. זה יכול להסביר חלק מהגורמים הנ"ל.

קונפורמיות גורמת לאדם לפעול בניגוד לרגשותיו

קונפורמיות גורמת לאדם לסכן את חייו

ע"ע מנגנוני השפעה המביאים לקונפורמיות

תגובות