*^[א-ת']+ [א-ת']+ [א-ת']+$ - ניווט בתנך

תוצאות הניווט בתנך

היעד:
עם ניקוד עם סיכום בלי רווח לאחור

142 תוצאות חיפוש ביטוי רגולרי בתנ"ך

 1. בראשית כה14: "ומשמע ודומה ומשא"
 2. בראשית כו6: "וישב יצחק בגרר" (פירוט)
 3. בראשית מג1: "והרעב כבד בארץ" (פירוט)
 4. בראשית מו23: "ובני דן חשים"
 5. בראשית מט18: "לישועתך קויתי ה'"
 6. שמות א3: "יששכר זבולן ובנימן"
 7. שמות כב17: "מכשפה לא תחיה"
 8. שמות כח13: "ועשית משבצת זהב"
 9. ויקרא יד55: "ולצרעת הבגד ולבית"
 10. ויקרא יד56: "ולשאת ולספחת ולבהרת"
 11. במדבר ו24: "יברכך ה' וישמרך"
 12. במדבר כו8: "ובני פלוא אליאב"
 13. דברים כח5: "ברוך טנאך ומשארתך"
 14. דברים כח17: "ארור טנאך ומשארתך"
 15. יהושע יג18: "ויהצה וקדמת ומפעת"
 16. יהושע טו22: "וקינה ודימונה ועדעדה"
 17. יהושע טו23: "וקדש וחצור ויתנן"
 18. יהושע טו24: "זיף וטלם ובעלות"
 19. יהושע טו26: "אמם ושמע ומולדה"
 20. יהושע טו29: "בעלה ועיים ועצם"
 21. יהושע טו30: "ואלתולד וכסיל וחרמה"
 22. יהושע טו31: "וצקלג ומדמנה וסנסנה"
 23. יהושע טו38: "ודלען והמצפה ויקתאל"
 24. יהושע טו39: "לכיש ובצקת ועגלון"
 25. יהושע טו40: "וכבון ולחמס וכתליש"
 26. יהושע טו42: "לבנה ועתר ועשן"
 27. יהושע טו43: "ויפתח ואשנה ונציב"
 28. יהושע טו45: "עקרון ובנתיה וחצריה"
 29. יהושע טו50: "וענב ואשתמה וענים"
 30. יהושע טו52: "ארב ורומה ואשען"
 31. יהושע טו56: "ויזרעאל ויקדעם וזנוח"
 32. יהושע יח23: "והעוים והפרה ועפרה"
 33. יהושע יח25: "גבעון והרמה ובארות"
 34. יהושע יח26: "והמצפה והכפירה והמצה"
 35. יהושע יח27: "ורקם וירפאל ותראלה"
 36. יהושע יט4: "ואלתולד ובתול וחרמה"
 37. יהושע יט19: "וחפרים ושיאן ואנחרת"
 38. יהושע יט20: "והרבית וקשיון ואבץ"
 39. יהושע יט36: "ואדמה והרמה וחצור"
 40. יהושע יט42: "ושעלבין ואילון ויתלה"
 41. יהושע יט43: "ואילון ותמנתה ועקרון"
 42. יהושע יט44: "ואלתקה וגבתון ובעלת"
 43. שמואל ב ה16: "ואלישמע ואלידע ואליפלט"
 44. ישעיהו ב18: "והאלילים כליל יחלף"
 45. ישעיהו ג19: "הנטיפות והשירות והרעלות"
 46. ישעיהו ג21: "הטבעות ונזמי האף"
 47. דברי הימים א א1: "אדם שת אנוש"
 48. דברי הימים א א2: "קינן מהללאל ירד"
 49. דברי הימים א א3: "חנוך מתושלח למך"
 50. דברי הימים א א24: "שם ארפכשד שלח"
 51. דברי הימים א א25: "עבר פלג רעו"
 52. דברי הימים א א26: "שרוג נחור תרח"
 53. דברי הימים א א27: "אברם הוא אברהם"
 54. דברי הימים א ב8: "ובני איתן עזריה"
 55. דברי הימים א ג6: "ויבחר ואלישמע ואליפלט"
 56. דברי הימים א ג7: "ונגה ונפג ויפיע"
 57. דברי הימים א ד29: "ובבלהה ובעצם ובתולד"
 58. דברי הימים א ד30: "ובבתואל ובחרמה ובציקלג"
 59. דברי הימים א ח4: "ואבישוע ונעמן ואחוח"
 60. דברי הימים א ח5: "וגרא ושפופן וחורם"
 61. דברי הימים א ח14: "ואחיו ששק וירמות"
 62. דברי הימים א ח15: "וזבדיה וערד ועדר"
 63. דברי הימים א ח19: "ויקים וזכרי וזבדי"
 64. דברי הימים א ח20: "ואליעני וצלתי ואליאל"
 65. דברי הימים א ח22: "וישפן ועבר ואליאל"
 66. דברי הימים א ח23: "ועבדון וזכרי וחנן"
 67. דברי הימים א ח24: "וחנניה ועילם וענתתיה"
 68. דברי הימים א ח26: "ושמשרי ושחריה ועתליה"
 69. דברי הימים א ח31: "וגדור ואחיו וזכר"
 70. דברי הימים א יד5: "ויבחר ואלישוע ואלפלט"
 71. דברי הימים א יד6: "ונגה ונפג ויפיע"
 72. דברי הימים א יד7: "ואלישמע ובעלידע ואליפלט"
 73. דברי הימים א כג7: "לגרשני לעדן ושמעי"
 74. תהלים יג1: "למנצח מזמור לדוד"
 75. תהלים יט1: "למנצח מזמור לדוד"
 76. תהלים כ1: "למנצח מזמור לדוד"
 77. תהלים כא1: "למנצח מזמור לדוד"
 78. תהלים לא1: "למנצח מזמור לדוד"
 79. תהלים לח1: "מזמור לדוד להזכיר"
 80. תהלים מ1: "למנצח לדוד מזמור"
 81. תהלים מא1: "למנצח מזמור לדוד"
 82. תהלים נא1: "למנצח מזמור לדוד"
 83. תהלים נב1: "למנצח משכיל לדוד" (פירוט)
 84. תהלים סד1: "למנצח מזמור לדוד"
 85. תהלים ע1: "למנצח לדוד להזכיר"
 86. תהלים פג1: "שיר מזמור לאסף"
 87. תהלים פט1: "משכיל לאיתן האזרחי"
 88. תהלים קח1: "שיר מזמור לדוד"
 89. תהלים קמ1: "למנצח מזמור לדוד"
 90. איוב ג2: "ויען איוב ויאמר"
 91. איוב ו1: "ויען איוב ויאמר"
 92. איוב ט1: "ויען איוב ויאמר"
 93. איוב יב1: "ויען איוב ויאמר"
 94. איוב טז1: "ויען איוב ויאמר"
 95. איוב יט1: "ויען איוב ויאמר"
 96. איוב כא1: "ויען איוב ויאמר"
 97. איוב כג1: "ויען איוב ויאמר"
 98. איוב כו1: "ויען איוב ויאמר"
 99. איוב לד1: "ויען אליהוא ויאמר"
 100. איוב לה1: "ויען אליהו ויאמר"
 101. איוב לו1: "ויסף אליהוא ויאמר"
 102. עזרא י32: "בנימן מלוך שמריה"
 103. עזרא י35: "בניה בדיה כלהי"
 104. עזרא י36: "וניה מרמות אלישיב"
 105. עזרא י37: "מתניה מתני ויעשו"
 106. עזרא י38: "ובני ובנוי שמעי"
 107. עזרא י39: "ושלמיה ונתן ועדיה"
 108. עזרא י40: "מכנדבי ששי שרי"
 109. עזרא י41: "עזראל ושלמיהו שמריה"
 110. עזרא י42: "שלום אמריה יוסף"
 111. נחמיה י3: "שריה עזריה ירמיה"
 112. נחמיה י4: "פשחור אמריה מלכיה"
 113. נחמיה י5: "חטוש שבניה מלוך"
 114. נחמיה י6: "חרם מרמות עבדיה"
 115. נחמיה י7: "דניאל גנתון ברוך"
 116. נחמיה י8: "משלם אביה מימן"
 117. נחמיה י12: "מיכא רחוב חשביה"
 118. נחמיה י13: "זכור שרביה שבניה"
 119. נחמיה י14: "הודיה בני בנינו"
 120. נחמיה י16: "בני עזגד בבי"
 121. נחמיה י17: "אדניה בגוי עדין"
 122. נחמיה י18: "אטר חזקיה עזור"
 123. נחמיה י19: "הודיה חשם בצי"
 124. נחמיה י20: "חריף ענתות נובי"
 125. נחמיה י21: "מגפיעש משלם חזיר"
 126. נחמיה י22: "משיזבאל צדוק ידוע"
 127. נחמיה י23: "פלטיה חנן עניה"
 128. נחמיה י24: "הושע חנניה חשוב"
 129. נחמיה י25: "הלוחש פלחא שובק"
 130. נחמיה י26: "רחום חשבנה מעשיה"
 131. נחמיה י27: "ואחיה חנן ענן"
 132. נחמיה י28: "מלוך חרם בענה"
 133. נחמיה יא28: "ובצקלג ובמכנה ובבנתיה"
 134. נחמיה יא32: "ענתות נב ענניה"
 135. נחמיה יא33: "חצור רמה גתים"
 136. נחמיה יא34: "חדיד צבעים נבלט"
 137. נחמיה יב2: "אמריה מלוך חטוש"
 138. נחמיה יב3: "שכניה רחם מרמת"
 139. נחמיה יב4: "עדוא גנתוי אביה"
 140. נחמיה יב5: "מימין מעדיה בלגה"
 141. נחמיה יב6: "שמעיה ויויריב ידעיה"
 142. נחמיה יב33: "ועזריה עזרא ומשלם"

לא מה שחיפשת?

קישור לחיפוש זה: ^[א-ת']+ [א-ת']+ [א-ת']+$