צדקיה מלך יהודה

מאת: רענן

קוד: צדקיהו (מלך יהודה)

 

שם נוסף: מתניה

  1. מל"ב כד 17: וימלך מלך בבל את מתניה דדו [של יהויכין] תחתיו ויסב את שמו צדקיהו.

אב:   יאשיהו  

אם:   חמוטל  

אחים מאב ואם:   יהואחז  


תוספות ותגובות