שלם בן יאשיהו

מאת: רענן

קוד: שלם (בן יאשיהו)

 

  1. דה"א ג 14: ובני יאשיהו הבכור יוחנן השני יהויקים השלשי צדקיהו הרביעי שלום.
  2. ירמיה כב 11: כי כה אמר ה' שלם בן יאשיהו מלך יהודה המלך תחת יאשיהו אביו אשר יצא מן המקום הזה לא ישוב שם עוד.

אב:   יאשיהו  


תוספות ותגובות