תבני

מאת: רענן

קוד: תבני

 

  1. מל"א טז 21: אז יחלק העם ישראל לחצי חצי העם היה אחרי תבני בן גינת להמליכו והחצי אחרי עמרי.

אב:   גינת  


תוספות ותגובות