אבירם בן חיאל

מאת: רענן

קוד: אבירם (בן חיאל)

 

  1. מל"א טז 34: בימיו [של אחאב] בנה חיאל בית האלי את יריחה באבירם בכרו יסדה ובשגיב (קרי: ובשגוב) צעירו הציב דלתיה כדבר ה' אשר דבר ביד יהושע בן נון.

אב:   חיאל  

אחים מאב ואם:   שגוב  


תוספות ותגובות