יוזכר

מאת: רענן

קוד: יוזכר

 

שם נוסף: זבד

  1. מל"ב יב 22: ויוזכר בן שמעת ויהוזבד בן שמר עבדיו [של יהואש] הכהו וימת ויקברו אתו עם אבתיו בעיר דוד וימלך אמציה בנו תחתיו.
  2. דה"ב כד 26: ואלה המתקשרים עליו זבד בן שמעת העמונית ויהוזבד בן שמרית המואבית.

אם:   שמעת  


תוספות ותגובות