בן עמי

מאת: רענן

קוד: בן עמי

 

  1. בראשית יט 36, 38: ותהרין שתי בנות לוט מאביהן...והצעירה גם הוא ילדה בן ותקרא שמו בן עמי הוא אבי בני עמון עד היום.

אב:   לוט  

אם:   בת לוט הצעירה  

  צאצאים של בן עמי (עמונים)  


תוספות ותגובות