מנחם

מאת: רענן

קוד: מנחם

 

  1. מל"ב טו 14: ויעל מנחם בן גדי מתרצה ויבא שמרון ויך את שלום בן יביש בשמרון וימתהו וימלך תחתיו.

אב:   גדי  

ילדים:   פקחיה  


תוספות ותגובות