פקח

מאת: רענן

קוד: פקח

 

  1. מל"ב טו 25: ויקשר עליו (על פקחיה בן מנחם) פקח בן רמליהו שלישו ויכהו בשמרון בארמון בית מלך (קרי: בית המלך) את ארגב ואת האריה ועמו חמשים איש מבני הגלעדים וימתהו וימלך תחתיו.

אב:   רמליהו  


תוספות ותגובות