הושע מלך ישראל

מאת: רענן

קוד: הושע (מלך ישראל)

 

  1. מל"ב טו 30: ויקשר קשר הושע בן אלה על פקח בן רמליהו ויכהו וימיתהו וימלך תחתיו בשנת עשרים ליותם בן עזיה.

אב:   אלה  


תוספות ותגובות