תרתן

מאת: רענן

קוד: תרתן

 

  1. מל"ב יח 17: וישלח מלך אשור את תרתן ואת רב סריס ואת רבשקה מן לכיש אל המלך חזקיהו בחיל כבד ירושלם ויעלו ויבאו ויעמדו בתעלת הברכה העליונה אשר במסלת שדה כבס.
  2. ישעיה כ 1: בשנת בא תרתן אשדודה בשלח אתו סרגון מלך אשור וילחם באשדוד וילכדה.

קבוצת-אב:   צאצאים של אשור  

פריטים אחרים בקבוצת האב:   תגלת פלאסר    שלמנאסר    סנחריב    רב סריס    רבשקה    סרגון    מלך נינוה  


תוספות ותגובות