חלקיה אבי אליקים

מאת: רענן

קוד: חלקיהו (אבי אליקים)

 

  1. מל"ב יח 26: ויאמר אליקים בן חלקיהו ושבנה ויואח אל רבשקה דבר נא אל עבדיך ארמית כי שמעים אנחנו ואל תדבר עמנו יהודית באזני העם אשר על החמה.
  2. ישעיה כב 20: והיה ביום ההוא וקראתי לעבדי לאליקים בן חלקיהו.

קבוצת-אב:   צאצאים של יעקב הקשורים לפקידי מלכים אחרים  

פריטים אחרים בקבוצת האב:   ארצא    עבדיהו    שבנא    אסף  

ילדים:   אליקים  


תוספות ותגובות