אצליה

מאת: רענן

קוד: אצליהו

 

  1. מל"ב כב 3: ויהי בשמנה עשרה שנה למלך יאשיהו שלח המלך את שפן בן אצליהו בן משלם הספר בית ה' לאמר.

אב:   משלם  

ילדים:   שפן  


תוספות ותגובות