אלעשה

מאת: רענן

קוד: אלעשה

 

  1. ירמיה כט 1-3: ואלה דברי הספר אשר שלח ירמיה הנביא...ביד אלעשה בן שפן וגמריה בן חלקיה אשר שלח צדקיה אל נבוכדנאצר מלך בבל בבלה לאמר.

אב:   שפן  

אחים מאב ואם:   אחיקם    גמריהו    יאזניהו  


תוספות ותגובות