יוחנן בן קרח

מאת: רענן

קוד: יוחנן (בן קרח)

 

  1. מל"ב כה 23: וישמעו כל שרי החילים המה והאנשים כי הפקיד מלך בבל את גדליהו ויבאו אל גדליהו המצפה וישמעאל בן נתניה ויוחנן בן קרח ושריה בן תנחמת הנטפתי ויאזניהו בן המעכתי המה ואנשיהם.

אב:   קרח  

אחים מאב ואם:   יונתן  


תוספות ותגובות