שריה בן תנחמת

מאת: רענן

קוד: שריה (בן תנחמת)

 

  1. מל"ב כה 23: וישמעו כל שרי החילים המה והאנשים כי הפקיד מלך בבל את גדליהו ויבאו אל גדליהו המצפה וישמעאל בן נתניה ויוחנן בן קרח ושריה בן תנחמת הנטפתי ויאזניהו בן המעכתי המה ואנשיהם.

אב:   תנחמת  


תוספות ותגובות