פשחור בן אמר

מאת: רענן

קוד: פשחור (בן אמר)

 

  1. ירמיה כ 1: וישמע פשחור בן אמר הכהן והוא פקיד נגיד בבית ה' את ירמיהו נבא את הדברים האלה.

אב:   אמר  


תוספות ותגובות