פשחור בן מלכיה

מאת: רענן

קוד: פשחור (בן מלכיה)

 

  1. ירמיה כא 1: הדבר אשר היה אל ירמיהו מאת ה' בשלח אליו המלך צדקיהו את פשחור בן מלכיה ואת צפניה בן מעשיה הכהן לאמר.
  2. ירמיה לח 1: וישמע שפטיה בן מתן וגדליהו בן פשחור ויוכל בן שלמיהו ופשחור בן מלכיה את הדברים אשר ירמיהו מדבר אל כל העם לאמר.

אב:   מלכיה  


תוספות ותגובות