גמריה בן חלקיה

מאת: רענן

קוד: גמריה (בן חלקיה)

 

  1. ירמיה כט 1-3: ואלה דברי הספר אשר שלח ירמיה הנביא...ביד אלעשה בן שפן וגמריה בן חלקיה אשר שלח צדקיה אל נבוכדנאצר מלך בבל בבלה לאמר.

אב:   חלקיה  


תוספות ותגובות