קוליה

מאת: רענן

קוד: קוליה

 

  1. ירמיה כט 21: כה אמר ה' צבאות א-להי ישראל אל אחאב בן קוליה ואל צדקיהו בן מעשיה הנבאים לכם בשמי שקר הנני נתן אתם ביד נבוכדראצר מלך בבל והכם לעיניכם.

קבוצת-אב:   צאצאים של יעקב הקשורים לנביאי שקר  

פריטים אחרים בקבוצת האב:   כנענה    מעשיה  

ילדים:   אחאב  


תוספות ותגובות