צדקיה בן מעשיה

מאת: רענן

קוד: צדקיהו (בן מעשיה)

 

  1. ירמיה כט 21: כה אמר ה' צבאות א-להי ישראל אל אחאב בן קוליה ואל צדקיהו בן מעשיה הנבאים לכם בשמי שקר הנני נתן אתם ביד נבוכדראצר מלך בבל והכם לעיניכם.

אב:   מעשיה  


תוספות ותגובות