חנמאל

מאת: רענן

קוד: חנמאל

 

  1. ירמיה לב 7: הנה חנמאל בן שלם דדך בא אליך לאמר קנה לך את שדי אשר בענתות כי לך משפט הגאלה לקנות.

אב:   שלם  


תוספות ותגובות