צדקיה בן חנניהו

מאת: רענן

קוד: צדקיהו (בן חנניהו)

 

  1. ירמיה לו 10: ויקרא ברוך בספר את דברי ירמיהו בית ה' בלשכת גמריהו בן שפן הספר בחצר העליון פתח שער בית ה' החדש באזני כל העם.

אב:   חנניהו  


תוספות ותגובות