יהודי

מאת: רענן

קוד: יהודי

 

  1. ירמיה לו 14: וישלחו כל השרים אל ברוך את יהודי בן נתניהו בן שלמיהו בן כושי לאמר המגלה אשר קראת בה באזני העם קחנה בידך ולך ויקח ברוך בן נריהו את המגלה בידו ויבא אליהם.

אב:   נתניהו  


תוספות ותגובות