שריה בן עזריאל

מאת: רענן

קוד: שריהו (בן עזריאל)

 

  1. ירמיה לו 26: ויצוה המלך [יהויקים] את ירחמאל בן המלך ואת שריהו בן עזריאל ואת שלמיהו בן עבדאל לקחת את ברוך הספר ואת ירמיהו הנביא ויסתרם ה'.

אב:   עזריאל  


תוספות ותגובות