שפטיה בן מתן

מאת: רענן

קוד: שפטיה (בן מתן)

 

  1. ירמיה לח 1: וישמע שפטיה בן מתן וגדליהו בן פשחור ויוכל בן שלמיהו ופשחור בן מלכיה את הדברים אשר ירמיהו מדבר אל כל העם לאמר.

אב:   מתן  


תוספות ותגובות