נבושזבן רב סריס

מאת: רענן

קוד: נבושזבן רב סריס

 

  1. ירמיה לט 13: וישלח נבוזראדן רב טבחים ונבושזבן רב סריס ונרגל שראצר רב מג וכל רבי מלך בבל.

קבוצת-אב:   צאצאים של כשד (כשדים)  

פריטים אחרים בקבוצת האב:   בלאדן    נבכדנאצר    נבוזראדן    נרגל שראצר    סמגר נבו    שר סכים רב סריס    נרגל שראצר רב מג    אויל מרדך    אשפנז    המלצר    אריוך  


תוספות ותגובות