יחזקאל

מאת: רענן

קוד: יחזקאל נביא

 

  1. יחזקאל א 3: היה היה דבר ה' אל יחזקאל בן בוזי הכהן בארץ כשדים על נהר כבר ותהי עליו שם יד ה'.

אב:   בוזי  


תוספות ותגובות