גוג

מאת: רענן

קוד: גוג

 

  1. יחזקאל לח 2: בן אדם שים פניך אל גוג ארץ המגוג נשיא ראש משך ותובל והנבא עליו.

קבוצת-אב:   צאצאים של מגוג  


תוספות ותגובות