יזרעאל

מאת: רענן

קוד: יזרעאל

 

  1. הושע א 3-4: וילך [הושע] ויקח את גמר בת דבלים ותהר ותלד לו בן. ויאמר ה' אליו קרא שמו יזרעאל כי עוד מעט ופקדתי את דמי יזרעאל על בית יהוא והשבתי ממלכות בית ישראל.

אב:   הושע  

אם:   גמר  

אחים מאב ואם:   לא רחמה    לא עמי  


תוספות ותגובות