אמריה בן חזקיה

מאת: רענן

קוד: אמריה (בן חזקיה)

 

  1. צפניה א 1: דבר ה' אשר היה אל צפניה בן כושי בן גדליה בן אמריה בן חזקיה בימי יאשיהו בן אמון מלך יהודה.

אב:   חזקיה  

ילדים:   גדליה  


תוספות ותגובות