זרבבל

מאת: רענן

קוד: זרבבל

 

  1. חגי א 1: בשנת שתים לדריוש המלך בחדש הששי ביום אחד לחדש היה דבר ה' ביד חגי הנביא אל זרבבל בן שאלתיאל פחת יהודה ואל יהושע בן יהוצדק הכהן הגדול לאמר.

אב:   שאלתיאל  


תוספות ותגובות