יאשיה בן צפניה

מאת: רענן

קוד: יאשיה (בן צפניה)

 

שם נוסף: חן

  1. זכריה ו 10: לקוח מאת הגולה מחלדי ומאת טוביה ומאת ידעיה ובאת אתה ביום ההוא ובאת בית יאשיה בן צפניה אשר באו מבבל.
  2. זכריה ו 14: ...לחלם ולטוביה ולידעיה ולחן בן צפניה...

אב:   צפניה  


תוספות ותגובות