חזיר

מאת: אראל

קוד: חזיר

 

  1. דה"א כד15: לחזיר, שבעה עשר...
  2. דה"א כד4: וימצאו בני אלעזר רבים לראשי הגברים, מן בני איתמר--ויחלקום: לבני אלעזר ראשים לבית אבות, ששה עשר, ולבני איתמר לבית אבותם, שמונה.

קבוצת-אב:   צאצאים של איתמר  

פריטים אחרים בקבוצת האב:   עלי  


תוספות ותגובות