יויקים

מאת: אראל

קוד: יויקים

 

  1. נחמיה יב26: אלה, בימי יויקים בן ישוע בן יוצדק, ובימי נחמיה הפחה, ועזרא הכהן הסופר.

אב:   יהושע  

ילדים:   אלישיב  


תוספות ותגובות