בעליס

מאת: אראל

קוד: בעליס מלך עמון

 

  1. ירמיה מ14: ויאמרו אליו, הידוע תדע כי בעליס מלך בני עמון שלח את ישמעאל בן נתניה, להכותך, נפש; ולא האמין להם, גדליהו בן אחיקם

קבוצת-אב:   צאצאים של בן עמי (עמונים)  

פריטים אחרים בקבוצת האב:   נחש    צלק    שמעת    טוביה  


תוספות ותגובות