נעמי

מאת: אראל

קוד: נעמי

 

  1. רות א 1-2: ויהי בימי שפט השפטים ויהי רעב בארץ וילך איש מבית לחם יהודה לגור בשדי מואב הוא ואשתו ושני בניו. ושם האיש אלימלך ושם אשתו נעמי ושני בניו מחלון וכליון אפרתים מבית לחם יהודה ויבאו שדי מואב ויהיו שם.

איש:   אלימלך  

ילדים:   מחלון    כליון  


תוספות ותגובות