ערפה

מאת: אראל

קוד: ערפה

 

  1. רות א 4: וישאו להם [מחלון וכליון] נשים מאביות שם האחת ערפה ושם השנית רות וישבו שם כעשר שנים.
  2. רות ג 10: ...רות המאביה אשת מחלון...

קבוצת-אב:   צאצאים של מואב  

פריטים אחרים בקבוצת האב:   צפור    עגלון    יתמה    מישע    שמר    רות  

איש:   כליון  


תוספות ותגובות