יחת

מאת: רענן

קוד: יחת

 

  1. דה"א ו 24-28: ואחיו אסף העמד על ימינו אסף בן ברכיהו בן שמעא. בן מיכאל בן בעשיה בן מלכיה. בן אתני בן זרח בן עדיה. בן איתן בן זמה בן שמעי. בן יחת בן גרשם בן לוי.

הערה: הפשט של המקור בדה"א הוא שיחת היה בנו של גרשם ואביו של שמעי, אך סדרי אבות ובנים מתחלפים תדיר בדה"י. רשמנו כאן את יחת כבנו של שמעי ולא כבנו של גרשם, על פי הנאמר בתורה שלגרשון היו שני בנים: לבני ושמעי, ועל פי דה"א כג 10, ששם כתוב שיחת הוא בנו של שמעי.

אב:   שמעי  

ילדים:   זמה  


תוספות ותגובות