זבדי

מאת: רענן

קוד: זבדי

 

שם נוסף: זמרי

  1. יהושע ז 1: וימעלו בני ישראל מעל בחרם ויקח עכן בן כרמי בן זבדי בן זרח למטה יהודה מן החרם ויחר אף ה' בבני ישראל.
  2. דה"א ב 6: ובני זרח זמרי ואיתן והימן וכלכל ודרע כלם חמשה.

הערה: חילוף אותיות דומות בין שמות בדה"י לבין שמות בתורה ובנביאים הוא תופעה נפוצה. "זבדי" ביהושע הוא "זמרי" בדה"י, בחילוף האותיות ב-מ, ד-ר.

קבוצת-אב:   צאצאים של זרח  

פריטים אחרים בקבוצת האב:   מחול  

ילדים:   כרמי  


תוספות ותגובות