תרש

מאת: רענן

קוד: תרש

 

  1. אסתר ב 21: בימים ההם ומרדכי יושב בשער המלך קצף בגתן ותרש שני סריסי המלך משמרי הסף ויבקשו לשלח יד במלך אחשורש.

קבוצת-אב:   פרסים ומדיים  

פריטים אחרים בקבוצת האב:   כורש    אחשורוש    ארתחששתא    ושתי    הגא    שעשגז    בגתן    התך  


תוספות ותגובות