חלקיה בן אמצי

מאת: רענן

קוד: חלקיה (בן אמצי)

 

  1. דה"א ו 29-32: ובני מררי אחיהם על השמאול איתן בן קישי בן עבדי בן מלוך. בן חשביה בן אמציה בן חלקיה. בן אמצי בן בני בן שמר. בן מחלי בן מושי בן מררי בן לוי.

אב:   אמצי  

ילדים:   אמציה  


תוספות ותגובות