אלעזר בן אהרן

מאת: רענן

קוד: אלעזר (בן אהרן)

 

  1. שמות ו 23: ויקח אהרן את אלישבע בת עמינדב אחות נחשון לו לאשה ותלד לו את נדב ואת אביהוא את אלעזר ואת איתמר.

אב:   אהרן  

אם:   אלישבע  

אחים מאב ואם:   נדב    אביהוא    איתמר  

אישה:   בת פוטיאל  

ילדים:   פינחס  


תוספות ותגובות