בת פוטיאל

מאת: רענן

קוד: בת פוטיאל

 

  1. שמות ו 25: ואלעזר בן אהרן לקח לו מבנות פוטיאל לו לאשה ותלד לו את פינחס אלה ראשי אבות הלוים למשפחתם.

אב:   פוטיאל  

איש:   אלעזר  

ילדים:   פינחס  


תוספות ותגובות