צפרה

מאת: רענן

קוד: צפרה

 

  1. שמות ב 21: ויואל משה לשבת את האיש [רעואל] ויתן את צפרה בתו למשה.

אב:   חבב  

איש:   משה  

ילדים:   גרשם    אליעזר  


תוספות ותגובות