אליעזר בן משה

מאת: רענן

קוד: אליעזר (בן משה)

 

  1. שמות יח 4: ושם [בן צפרה] האחד אליעזר כי [אמר משה] א-להי אבי בעזרי ויצלני מחרב פרעה.

אב:   משה  

אם:   צפרה  

אחים מאב ואם:   גרשם  


תוספות ותגובות